Welkom

Deze website geeft een overzicht van de tijdsbesteding van de Vlaamse bevolking in 1999, 2004 en 2013. Ze is tot stand gekomen dankzij een samenwerkingsverband tussen de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel en de HERCULES-stichting.

Eigen tabellen maken

Deze website biedt u de mogelijkheid een uitgebreid overzicht te bekomen van de tijdsbesteding van de Vlaming tussen 18 en 75 jaar doorheen de drie bevraagde periodes. Aan de hand van de tabellen kan u de tijdsbesteding van de Vlaming per dag en per week en opgedeeld naar een aantal relevante achtergrondkenmerken ontdekken. U kan deze tabellen zelf samenstellen naar uw eigen noden.

Via de menu-knop Tabellen is het mogelijk om een eerste inzicht te verwerven in de tijdsbesteding van de Vlaming. Hiervoor is weinig of geen expertise nodig ('normale modus'). Bent u beter vertrouwd met tijdsbestedingsonderzoek dan kan u meer gedetailleerde informatie bekomen als u zich registreert op de website ('expert modus').

Indien u zich eerst wil inwerken in de materie kan via de menu-knoppen meer informatie over het MOTUS-onderzoek en over de website vinden. Hier vindt u naast een beknopte handleiding over de website ook meer informatie over de gebruikte bevragingsmethode, het dagboekje, de variabelen, enzomeer.

Drie tijdsmetingen

Twee met papier en pen - In 1999 ging TOR met zijn eerste grootschalige tijdsbestedingsonderzoek van start. In dat jaar hielden 1.474 respondenten tussen 18 en 75 jaar (geselecteerd via een aselecte steekproef) gedurende één week al hun bezigheden (activiteiten) bij in een papieren dagboekje. Naast hun activiteiten, noteerden zij ook bijkomende over hun tijdsbesteding, socio-demografische achtergrond en opinies over maatschappelijke kwesties. In 2004 lanceerde TOR opnieuw een tijdsbestedingsonderzoek met een gelijkaardige onderzoeksmethode, ditmaal namen 1.780 Vlamingen  deel.

Eén online - In 2013 werd er overgestapt van een papieren dagboekje naar een online dagboekje. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de MOTUS-software (Modular Online Time Use Survey), ontwikkeld door de Onderzoeksgroep TOR met de financiële steun van de HERCULES-stichting. Via de MOTUS-webtool konden de respondenten uit de steekproef zich aanmelden. In 2013 hebben 3.260 Vlamingen hun tijdsbesteding gedurende een volledige week bijgehouden in een online dagboekje. 

Bij verdere vragen kan u ons contacteren, zie hiervoor Contact onder de menu-knop 'TOR'.