Onderzoeksopzet

Onderzoeksopzet TOR13

MOTUS staat voor Modular Online Time-Use Survey. Anders dan met andere tijdsbestedingsonderzoeken (zowel nationaal als internationaal) is dat MOTUS deze tijdsbestedingsgegevens via een online onderzoekstool verzamelt en niet langer meer aan de hand van een papier-en-pen dagboek. De tool maakt het mogelijk de data op een meer directe en snellere manier te controleren, archiveren en te beheren. Uniek aan MOTUS is dat haar moduleerbaarheid de mogelijkheid biedt om in functie van elke onderzoeksinteresse extra vragen in te bouwen in het dagboek die meer ingaan op de details van enkele tijdsbestedingen. Zo werd in TOR13 specifiek gepeild naar enkele extra kenmerken bij iedere registratie in het dagboek van media en transport (bv. het gebruik van devices en content, parkeermogelijkheden, enz.).

Technische details

Een willekeurige steekproef van Vlamingen werd getrokken uit het Rijksregister en per brief aangeschreven om deel te nemen aan het onderzoek. 3260 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar hebben gedurende de periode januari 2013 tot februari 2014 gedurende één week een dagboek bijgehouden en twee vragenlijsten ingevuld. 

De ontwikkeling van deze tool werd mogelijk gemaakt mits financiëring door de Herculesstichting.

Voor de online dagboekregistratie moesten respondenten aangeven welke activiteit ze uitvoeren op elk moment van de dag. Hierbij werd ook gevraagd naar ondermeer de plaats (thuis, op het werk, bij familie, ...) en of men met anderen heeft gesproken tijdens de activiteit.

Klik hier om de specifieke activiteitenlijst te bekijken.

Het technisch verslag is beschikbaar op aanvraag bij de Onderzoeksgroep TOR